Skip to main content

Kolekcija proleće-leto 2024.

B 1 Vizon Rolax
M 60 Crni Velur
M 60 1 Antik Velur
M 60 1 Braon Velur
M 60 1 Crni Rolax
M 60 1 Plavi Velur
M 60 1 Sivi Velur
M 60 1 Svetlo Sivi Velur
M 60 1 T Antik Velur
M 60 1 Teget Rolax
M 60 1 Teget Velur
M 60 1 Vizon Velur
M 60 1 Zeleni Velur
M 60 1 T Braon Rolax
T 674 Sivi Velur
T 674 1 Crni Dantekoza
T 674 1 Teget Dantekoza
T 851 Teget
T 852 Crna
T 853 Crna
T 854 Crba
T 920 Crni Velur
T 920 Teget Velur
T 922 Plavi Velur
T 922 Vizon Velur
T 923 Crni Velur
T 923 Teget Velur
T 940 Crna
T 940 Svetlo Siva
T 941 Crna
T 941 Teget
T 942 Svetlo Siva
T 942 Teget
T 942 Vizon
T 960 Crna
T 960 Teget
T 920 Svetlo Sivi Velur
T 921 Bela Koza
T 921 Crna Koza
V 2557 Braon Koza
V 2557 Teget Kozakocka
V 2558 Antik Koza
V 2559 Antik Koza
V 2559 Crna Koza
V 2560 Crna Koza Zumba
V 2584 Antik Koza
V 2584 Crna Koza
V 2585 Antik Koza
V 2728 Antik Koza
V 2728 Crna Koza
V 2729 Antik Koza
V 2729 Crna Kozakocka
V 2730 Teget Koza
V 2731 Crna Koza
V 2732 Antik Kozazumba
V 2732 Crna Koza
V 2763 Antik Koza
V 2763 Crna Koza
V 2764 Crna Kozakocka
V 2765 Antik Koza
V 2766 Antik Kozazumba
V 2766 Teget Koza
V 2767 Antik Koza
V 2812 Crna Koza
V 2813 Antik Koza
V 2813 Teget Koza
V 2814 Antik Koza
V 2815 Antik Koza
V 2815 Crna Koza
V 2816 Antik Braon Koza
V 2817 Antik Braon
V 2818 Braon Koza
V 2818 Crnra Koza
V 2819 Mbraon Koza
V 2820 Antik Koza
V 2820 Teget Koza
V 2932 Antik Kozazumba
V 2950 Antik Koza
V 2951 Antik Kozakocka
V 2951 Crna Koza
V 2952 Braon Kozarolax
V 2952 Crna Kozarolax
V 2953 Crna Kozavelur
V 2954 Crna Koza
V 3613 Braon
V 3613 Crna Koza
V 3613 Teget
V 3614 Antik
V 3614 Crna
V 3614 Teget
V 3615 Svetlo Siva
V 3830 Antik Koza
V 3830 Crna Koza
V 3830 Zeleni Velur
V 3831 Teget Koza Zumba
V 3832 Antik Kozazumba
V 3832 Crna Koza
V 3833 Antik Koza
V 3833 Crna Koza
V 3834 Antik
V 3834 Crna Koza
V 3835 Crna Koza
V 3836 Antik Kozazumba
V 3836 Teget Kozazumba
V 3880 Antik Kozakocka
V 3880 Crna Kozavelur
V 3881 Crni Velurkoza
V 3882 Braon Kozarolax
V 3882 Crna Kozarolax
V 3883 Teget Koza
V 3884 Braon Koza
V 3885 Antik Koza
V 3885 Crna Koza
V 3900 Braon Koza
V 3900 Crna Koza
V 3901 Teget Koza
V 3902 Crna Kozakocka
V 3903 Antik Koza
V 3903 Crna Koza
V 3904 Antik Koza
V 3905 Braon Kozakocka
V 3906 Antik Koza
V 3906 Crna Koza
V 3930 Crna Koza
V 3931 Antik Kozakocka
V 3931 Teget Koza
V 3932 Crna Koza
V 3933 Crna Kozakocka
V 3960 Antik Kozazumba
V 3960 Crna Koza
V 3961 Antik Koza
V 3961 Crna Kozakocka
V 3962 Teget Koza
VF 453 3 Crna Koza
VF 453 3 Teget Koza
VF 461 Braon
VF 461 Crni Velur
VF 461 Vizon Velur
VF 534 Teget
VF 534 Vizon
VF 580 Siva
VF 580 Teget
VF 580 Vizon
VF 700 Crna Koza Dante
VF 700 Teget Koza Dante
VF 700 Vizon
VF 701 Crni Dante
VF 701 Teget Dant
VF 702 Crni Velur
VF 702 Teget Velur
VF 702 Vizonvelur
VF 720 Crna
VF 720 Teget
VF 721 Crni Velur
VF 721 Svetlo Siva
VF 722 Crna
VF 722 Teget
VF 1021 Crna
VF 1021 Teget
VF 1021 Vizon
VF 1027 Crna
VF 1027 Teget
VF 1027 Vizon
VF 1060 Crna
VF 1060 Teget
VF 1060 Vizon
VF 1061 Crna
VF 1061 Teget
VF 1062 Crna Koza
VR 01 Antik
VR 01 Crna
VR 01 Plava
VR 01 Teget
VR 01 Vizon
A 644 2 Crni Lak Crni Mel 2 Zumba
B 07 Crni Velur
B 07 Roze Velur
B 07 Teget Velur
CH 5 Bez Prada
CH 5 Crna Prada
CH 5 Crni Mel 2
CH 5 Siva Prada
CH 5 Sivi Mel 2
CH 5 Zlato Mel 2
CH 10 Bez Prada
CH 10 Teget Prada
CH 11 Sivi Mel 2
CH 11 Teget Mel
CH 11 Zlato Mel
CH 20 Crni Mel 2
CH 20 Sivi Mel 2
CH 20 Teget Mel 2
CH 20 Zlato Mel 2
CH 21 Bez Koza
CH 21 Bez Prada
CH 21 Crna Koza
Ch 21 Crna Prada
F 403 1 Bela Koza
F 403 1 Vizon Koza
F 403 1 Vizon Velur
Nora 1 Antik Velur
Nora 1 Crni Velur
Nora 1 Svetlo Sivi Velur
Nora 1 Vizon Velur
Paris 10 50 Crni Namrskani Lak
Paris 10 52 Svetli Vizonkoza
Paris 10 52 Svetlo Sivi Velur
Paris 10 52 Vizon Velur
Paris 82 Vizon Kozavelur
Paris 585 Bez Lak
Paris 585 Crni Lakmel
Paris 585 Tamni Vizonkoza
Paris 585 1 Sivi Lakmel
Paris 587 1 Antik
Paris 587 1 Plavi Velur
Paris 587 1 Vizon Velur
Paris 587 1 Zeleni Velur
Paris 587 2 Bez Lak
Paris 587 2 Crna Kozabez
Paris 587 2 Sivi Lak
Paris 587 2 Tamni Vizon Koza
Paris 811 Bez Lak
Paris 811 Crni Lak
Paris 811 Sveti Vizon Koza
Paris 811 Vizon Velur
Paris 812 2 Bez Lakmel
Paris 812 2 Sivi Lakmel
Paris 812 2 Tamni Vizonkozamel
Paris 817 Antik Velur
Paris 817 Vizon Velur
Paris 1000 3 Bez Koza
Paris 1000 3 Crna Koza
Paris 1000 3 Tamna Vizon Koza
Paris 1001 1 Bez Lakmel
Paris 1001 1 Crni Velur
Paris 1001 1 Sivi Lakmel
Paris 1001 1 Vizon Velur
Paris 1003 Crni Lak
Paris 1003 Bez Koza
Paris 1003 Sivi Lak
Paris 1003 Vizon Koza
Paris 1051 1 Antik Koza
Paris 1051 1 Bez Lak
Paris 1060 Crni Velur
Paris 1060 Svetlo Sivi Velur
Paris 1060 Vizon Velur
Paris 1060 Zeleni Velur
Paris 1061 Bez Kozamel
Paris 1061 Bordo Kozamel
Paris 1061 Crna Kozamel
Paris 1061 Tamno Vizon Kozavizon Mel
Paris 1062 Crni Mel Crni Lak
Paris 1062 Sivi Mel 2 Sivi Lak
Paris 1062 Sivi Mel Sivi Lak
Paris 1062 Zlato Melbez Lak
Paris 1080 Antik Velur
Paris 1080 Crni Velur
Paris 1080 Vizon Velur
Paris 1080 Zeleni Velur
Paris 1081 Bez Koza
Paris 1081 Crni Velur
Paris 1081 Vizon Velur
Paris 1081 Zeleni Velur
Paris 1082 Bez Lakzlato
Paris 1082 Crni Lakmel
Paris 1082 Sivi Lakmel 2
Paris 1100 Bez Koza
Paris 1100 Crna Koza
Paris 1100 Vizon Koza
Paris 1101 Antik Kozavelur
Paris 1101 Bez Lak Zlato Mel
Paris 1101 Crni Lak Mel
Paris 1101 Vezon Velur
Paris 1101 Vizon Kozavelur
Paris 1102 Crni Lakvelur
Paris 1102 Vizon Kozavelur
Rose 1 Crni Mel
Rose 1 Tamni Vizonkoza
Rose 1 Vizon Mel
Rose 2 Bez
Rose 2 Crna
Rose 2 Vizon
S 584 2 Crni Kroko Velur
S 584 2 Zlato Kroko Velur 3
S 586 1 Teget Kroko Velur 2
S 588 2 Sivi Mel 2
S 588 2 Teget Lak Teget Mel 2
S 644 2 Teget Lak Teget Mel 2 Zumba
S 645 2 Bez Lak Bez Kroko Velur 4
S 645 2 Sivi Lak Sivi Krokovelur 4