Skip to main content

Merni sistem

U industriji obuće se trenutno koristi pet mernih sistema. Milimetarski ili MONDOPOINT gde razlika između brojeva iznosi 7,5 mm, METRIČKI – razlika između brojeva je 1 cm, ENGLESKI (UK) i AMERIČKI (US) sa razlikom između brojeva od 1/3 inča odnosno 8,4 mm i FRANCUSKI (EU) ili PARISKI merni sistem sa razlikom od 6,66 mm između brojeva. Metrički, Američki i Engleski sistem mera imaju i međubrojeve. EB studio koristi Francuski sistem mera. Prikazujemo Vam uporednu tabelu najzastupljenijih mernih sistema.

Ženska obuca

Francuski 35 36 37 38 39 40 41 42
Engleski 3 3,5 4 5 6 6,5 7,5 8
Metrički 23,5 24 24,5 25,5 26 26,5 27,5 28
Visina sare 51 52 53 54 55 56 58 59

Muška obuća

Francuski 40 41 42 43 44 45 46 47
Engleski 6,5 7,5 8 8,5 10 10,5 11 12
Metrički 26,5 27,5 28 29 29,5 30 30,5 31
Visina šare 56 58 59 60 61 62 63 64

Mladalačka obuća

Francuski 35 36 37 38
Engleski 3 3,5 4 5
Metrički 23,5 24 24,5 25,5
Visina šare 51 52 53 54

Devojačka/Dečačka obuća

Francuski 31 32 33 34
Engleski 12 13,5 14 14,5
Metrički 15,5 16 16,5 17,5
Visina šare 39 40 41 42